Vasu di lu suli


scorcio di Trapani al tramonto - fotoweb
scorcio di Trapani al tramonto – fotoweb

clicca qui per ascoltare l’audio…

.
Cu lu vasu di stu suli
nascivi n’da st’amara e duci terra
chi chiamu amuri
ciauru di ciari vagnati a fari guerra
sbattuti da li flutti di lu mari
.
Nun c’è abbannunu cchiù granni
di pinzariti luntana
e lu mari è cchiù grossu pi li lacrimi
chi mi nescinu di l’occhi a funtana…
.
Amici mei
vi lu vogghiu diri
ogni ghiornu aspetto lu ciauru
di sti zagari ca si fannu pinzeri
comu li ciuri di casa mia!
b.l.